door Navid Linnemann

Nieuwe lage werkloosheidscijfers in Europa

We horen opnieuw van veel politici dat de financiële crisis van 2008 is overwonnen. Maar voor de economische situatie in de EU zijn er zeer specifieke aantallen die vreugde scheppen. Eerst en vooral is dit het werkloosheidspercentage, dat na augustus van dit jaar terugliep tot het niveau van vóór de crisis van 6,7%.

Sinds 2013 is de trend naar dalende werkloosheidscijfers in een groot deel van de EU. In die tijd lag het cijfer in de EU nog altijd rond de 11% en bereikte het het hoogste niveau als gevolg van de financiële crisis. Niet in de laatste plaats zorgden de crisisstaten in het zuiden van het continent voor een hoge waarde. Maar ook hier zijn er aangename aantallen. Zo is bijvoorbeeld in Spanje 14,8% het huidige werkloosheidspercentage ruim onder de recordhoogte van 26,3% in april 2013. Ook Griekenland ligt sinds april dit jaar weer onder de 20%.

Uitgedrukt in absolute termen, de 16,6 miljoen Europese werklozen in oktober 2018 vergeleken met 26,6 miljoen werklozen in april 2013.

Het feit dat Duitsland al in 2009, onmiddellijk na de financiële crisis, een dalende werkeloosheidsgraad had en dus erg goed stand hield in de Europese vergelijking was ook niet vanzelf sprekend, want tussen 2003 en 2008 lag het werkeloosheid percentage in Duitsland altijd boven het Europese gemiddelde. Vandaag heeft echter alleen Tsjechië (2,3%) lagere waarden dan Duitsland (3.3%).

Bron:
Eurostat: "Unemployment by sex and age - monthly average Last update: 30-11-2018". http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [2018-12-06 21:00]

Ga terug

Reactie toevoegen